د يورند ماتوم  


           

پښتونستان     د  پښتنو    دی     نور    بيلتون    ماتوم

  د  پخواني   د يورند   قرار  دادونو   زوړ  تړون  ماتوم

دا    دهوتکو   ، ابداليانو    ، او   سوريانو    کور   دی

پروت   د ښامار  په خوله  کی  لال  نن  می جنون ماتوم

ترڅو   به  داسی   مونږ  د جهل  په  تياروکی  ناست  يو

خيژم   شمشاد  او تاتری   ته  بيا   ړنا   د سباوون ماتوم

پاڅی   پښتونه   دی   نړۍ  ته   دی  هويت   ثابت   کړه

د  انګريزی   استعمارګرو   د ستم   پوخ    قانون  ماتوم

بس  دی   يوه    پيړ يی   ورور  له  وروره   بيل  ساتلی

اوس    پولادي   عزم  می   کړی    چی   پاڅون   ماتوم

ملا می تړلی دا ځل هم لوی خراسان له افغانستان جوړومه

 په پيښور  کی   د قومونو  او تبرونو  سور لاريون  ماتوم

په هسکه   غاړه   تر پرون  ګرځيدم  شومه  غلام  دغلام

 لاړه  پښتو  د پښتنو نه  ځکه  می  پاتی  دا مضمون ماتوم

ډيوی د پوهی اوادب زمونږ ترآسمانه پوری څريکی وهی

علم  او عرفان  کی  فلسفي  د سقراط  او افلاطون  ماتوم

چی د افغان  غيرت  او وينه می  روانه  په رګونو کی ده

دا  د مغولو  د  خوبونو  تاج  محل  زه  په  پښتون  ماتوم

ورکړی  لاسونه  سره  يوموټی  يو آواز شی  د آريا ولسه

وايې ايمل  مړاوو  ګلو کی  د  ګلشن   نوی  بدلون  ماتوم

 

 (ايمل ساپی) ويانا (۲۶/ اپريل/۲۰۱۲)